VI CONCURSO NACIONAL DE CANTES DE TRILLA 2017

PRIMER PREMIO

AROA CALA LUQUE

SEGUNDO PREMIO

FAUSTINO COLLADO MANZANO

Accésit mejor cante Extremeño

CELESTE MONTES CARRASCO

Accésit cante libre

AROA CALA LUQUE